Left Alışverişe Devam Et
Siparişiniz

Sepetinizde Hiç Ürün Yok

Üyelik Sözleşmesi

 

Üyelik Sözleşmesi

Aşağıda belirtilen şartlar, kurallar ve yasal sorumlulukları içeren Üyelik Sözleşmesi’nin www.antregourmet.com kullanılmadan önce okunması tavsiye edilir.

Belirtilen şartların sizin için uygun olmaması halinde lütfen www.antregourmet.com sitesini kullanmayınız.  

İşbu sözleşme, Cihangir Mah. Bakraç Sok. Biber Apt. No: 14B Beyoğlu / İstanbul adresinde mukim Bural Gıda Reklamcılık Organizasyon İth. İhr. San. Tic. A.Ş. (bundan sonra “Şirket” veya “Antre Gourmet” olarak anılacaktır) ile https://antregourmet.com/ internet sitesi (“Site”) üyesi (“Üye”) arasında aşağıdaki şartlarda akdedilmiştir. Üye, sitede kayıt işlemlerini tamamlayıp, e-posta adresini onayladıktan sonra işbu sözleşmede belirtilen şartlara uymak koşulu ile, e-posta adresini ve şifresini girerek siteyi kullanmaya başlayabilir. Bu üyelik sözleşmesinin kurulması için, istenilen üyelik bilgilerini ve tespit edeceğiniz şifreyi girmeniz, belirtilen onay ve/veya izinleri vererek   butonuna basmanız yeterlidir. Zorunlu bilgileri eksiksiz ve hatasız girmenizi özellikle rica ederiz.

Sözleşme'nin, bir tüzel kişi adına akdedilmesi halinde, sözleşmeyi akdeden kişi, söz konusu tüzel kişi adına bu tür bir işlem gerçekleştirmek için yetkili olduğunu, aksi halde (yetkisiz işlem yapması durumunda), bundan sonra yaptığı/yapacağı sonuç doğurucu tüm işlemlerden ötürü şahsen sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiş olmaktadır.

Üyelik Sözleşmesi uyarınca Üye, internet sitesine üye olmak, hizmetlerden ve kampanyalardan yararlanmak ve bu platform üzerinden Şirket tarafından satılan ürün ve/veya hizmetleri satın almak istemektedir.

Üyelik Sözleşmesi’nin amacı, hizmetlerden yararlanılmasına ilişkin koşulların belirlenmesi ve bu doğrultuda tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespiti oluşturmaktadır. Üyelik Sözleşmesi’nin Üye tarafından kabulü ile Üye, internet sitesinde yer alan ve yer alacak olan hizmetlere, kullanıma, içeriklere, uygulamalara ve Üyelere yönelik her türlü beyanı da kabul etmiş olduğunu beyan ve taahhüt eder.

Şüpheye mahal vermemek adına, işbu Üyelik Sözleşmesi, yalnızca Taraflar arasında olup, internet sitesinde yer alan ve yer alacak olan hizmetlere yönelik şekil ve şartları kapsamaktadır.

 

 1. Üyenin Hak ve Yükümlülükleri

 

 • antregourmet.com herkesin kullanımına açık bir sitedir. Site üzerinden verilen hizmetler ücretsizdir.

 

 • Üye, siteyi kullanımında, sözleşmede yer alan tüm şartlara ve sitenin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara uygun hareket edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 • Üye, antregourmet.com sitesinde kayıt için gerekli olan bölümleri doldurup, elektronik posta adresini onayladıktan sonra işbu Sözleşmede belirtilen şartlara uymak koşulu ile, elektronik posta adresini ve şifresini girerek www.antregourmet.com internet sitesini kullanmaya ve sunulan hizmetlerden faydalanmaya başlayabilir.

 

 • Üye, antregourmet.com sitesi ve hizmetlerinden yararlanırken, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka ve Patent Haklarının Korunması ile ilgili Kanun Hükmünde Kararnameler ve yasal düzenlemeler, Borçlar Yasası, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve sair mevzuatı, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve diğer ilgili mevzuat hükümleri ile www.antregourmet.com’un hizmetlerine ilişkin olarak yayımlayacağı her türlü duyuru ve bildirimlere uymayı kabul eder. Bu bildirimlere ve yasalara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk Üye’ye aittir.

 

 • antregourmet.com'dan kopyalanmış veya yazıcı ile yazdırılmış hiçbir materyal üzerinden Telif Hakkı, Ticari Marka ve her türlü Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamı notlarını silemez veya çıkartamaz.

 

 

 • Üyelik statüsünün kazanılması için, Üyelik Sözleşmesi’nin onaylanması ve üyelik sayfasında talep edilen bilgilerin doğru ve güncel bilgilerle doldurması gerekmektedir. Üye olmak isteyen kullanıcının 18 (on sekiz) yaşını doldurmuş olması gerekmektedir. Üyelik Sözleşmesi’ni doldururken doğru ve güncel bilgi sağlamayan Üye, bu sebeple doğabilecek tüm zararlardan bizzat sorumludur.

 

 • Üye, sitede sunulan hizmetlerden yararlanırken yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla site üzerinde işlem yapabilir. Site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumlulukları kendilerine aittir. Her kullanıcı ve her üye, Şirket ve/veya başka bir üçüncü kişinin haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir faaliyette bulunmayacağını taahhüt eder. Kullanıcı ve üyelerin site üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Şirket’in doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur. Üye, internet sitesi üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerde ve yazışmalarda, işbu Üyelik Sözleşmesi’nin hükümlerine, internet sitesinde belirtilen tüm koşullara, yürürlükteki mevzuata ve ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini kabul ve beyan eder.

 

 • Üye, diğer üyelerin ve ziyaretçilerin siteyi kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı eylemlerde bulunamaz; sunucuları ya da veri tabanlarını otomatik programlarla yükleyip kilitleyemez, verileri yanıltıcı girişimlerde bulunamaz; aksi takdirde üyeliğinin sonlandırılacağını ve bu durumdan doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluğu üstleneceğini kabul eder.

 

 • Aşağıdaki yazılı durumlarda Şirket, Üyenin site kullanımını engelleyebilir ve aşağıdaki girişimlere karışan kişi veya kişiler hakkında kanuni haklarını saklı tutar:

 

 • Yanlış, düzensiz, eksik ve yanıltıcı bilgiler, genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeler içeren ve Türkiye Cumhuriyeti yasalarıyla ters düşen bilgilerin siteye kaydedilmesi,
 • Site içeriğinin izinsiz olarak kısmen veya tümüyle kopyalanması,
 • Sitenin güvenliğini tehdit edecek, sitenin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, faaliyetlerin yapılması, yapılmaya çalışılması ve bilgilerin alınması, silinmesi, değiştirilmesi.

 

 • Kullanıcılara verilen ya da kendi belirledikleri kullanıcı adı, şifre gibi bilgilerin, kullanım haklarının, üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşılmasından (bu bilgilerin kullanıcı dışındaki kişiler tarafından kullanılmasından) kaynaklanacak her türlü zarardan doğrudan Kullanıcı sorumludur. Aynı şekilde Kullanıcı, İnternet ortamında bir başkasına ait IP adresi, elektronik posta adresi, kullanıcı adı gibi kişisel bilgileri kullanamayacağı gibi diğer kullanıcıların özel bilgilerine de izinsiz olarak ulaşamaz veya bunları kullanamaz. Kullanıcı bu şekilde bir kullanımdan dolayı doğabilecek her türlü hukuki ve cezai yükümlülüğü kabul etmiş sayılmaktadır. Bu şekilde bir kullanımdan doğabilecek her türlü hukuki ve cezai yükümlülük üyeye aittir. Üyelik hak ve yükümlülüklerinin hangi kişiye ait olduğu konusunda ihtilaf olması ve bu hususta söz konusu kişilerin Şirket’ten talepte bulunması halinde Şirket, ilgili Üyelik hesabı kullanılarak herhangi bir Hizmet için Şirket’e ödeme yapan en son kişinin Üyelik hesabının sahibi olduğunu kabul ederek, bu doğrultuda işlem yapma hakkına sahiptir.

 

 • Sitede ziyaretçilere bilgi ve kolaylık sağlamak amacı ile yer alan linkler (farklı internet sitelerine yönlendiren bağlantılar) ile ilgili riskler üyeye aittir.

 

 • Üye, işbu sözleşmede belirtilen yükümlülüklere veya antregourmet.com sitesinde bildirilen genel kurallara uymamasının tespiti halinde, Üye’nin www.antregourmet.com’dan yararlanması Şirket tarafından süreli veya süresiz olarak engellenebilir ve/veya hesabı kapatılabilir.

 

 • Üye, bilgilerinde değişiklik olduğunda, bunu iletişim bilgilerim kısmından düzenlemekle yükümlüdür. Bütün iletişim e-posta üzerinden sağlandığı için, gerekli değişikliği bildirmediği takdirde Üye, bu sebeple doğabilecek tüm zararlardan bizzat sorumludur.

 

 • Üye dilediği zaman üyeliğini sonlandırma hakkına sahiptir. Üyeliğinizi sonlandırdıktan sonra sitemiz ile tüm ilişkiniz kesilmiş olacaktır. Üyeliğinizi sonlandırmak için üye girişi yaptıktan sonra iletişim bilgileri sayfamızdan talebinizi iletmelisiniz. Üyeliğini bitiren kullanıcının siteye giriş yetkisi iptal edilecektir. Üyeliğini iptal eden kişi bu işlemin geri dönüşü olmadığını kabul eder.

 

 • Üye, İnternet sitesini aşağıda sayılan haller başta olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hukuka ve ahlaka aykırı bir şekilde kullanmayacaktır. Bu maddede sayılan yükümlülüklerin ihlali halinde, Şirket işbu Üyelik Sözleşmesi’ni feshedebilir ve doğabilecek tüm doğrudan ve dolaylı zararlardan Üye’yi sorumlu tutabilir.
  • İnternet sitesinin herhangi bir kişi adına veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak, amacıyla kullanılması;
  • İnternet sitesinin bütününün veya bir bölümünün bozma, değiştirme veya ters mühendislik yapma amacıyla kullanılması;
  • Yanlış bilgiler veya başka bir kişinin bilgileri kullanılarak işlem yapılması, yanlış veya yanıltıcı ikametgâh adresi, elektronik posta adresi, iletişim, ödeme veya hesap bilgileri de dahil yanlış veya yanıltıcı kişisel veriler kullanmak suretiyle gerçek olmayan Üyelik hesapları oluşturulması ve bu hesapların Üyelik Sözleşmesi’ne veya yürürlükte mevzuata aykırı şekilde kullanılması, başka bir Üye’nin hesabının izinsiz kullanılması, başka birinin yerine geçilerek ya da yanlış bir isimle işlemlere taraf ya da katılımcı olunması;
  • Yorum ve puanlama sistemlerinin; internet sitesindeki yorumları internet sitesi dışında yayınlamak gibi İnternet sitesi dışı amaçlar için veya sistemleri manipüle edecek şekilde kullanılma amaçları dışında kullanılması;
  • Şirket’in internet sitesine, internet sitesinin veri tabanına, internet sitesi üzerinde yer alan herhangi bir içeriğe zarar verici virüs veya herhangi başka bir teknoloji yayılması;
  • Üyeler hakkında elektronik posta adresleri de dâhil herhangi bir bilginin ilgili kişilerin izni olmaksızın toplanması veya 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun uyarınca ihlal teşkil edecek diğer uygulamalarda bulunulması;
  • Hizmetlerin, internet sitesinde sunulan kampanya ve avantajların kötü niyetle ve haksız fayda sağlanması amacına yönelik kullanılması, kampanya koşullarının kötü niyetle ihlal edilmesi.

 

 • Üyelerin birbirleri ya da üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kişilerin sorumluluğundadır.

 

 • Sitenin belirli yerlerinde o bölüme özel farklı kurallar ve yükümlülükler belirtilebilir. Bu bölümleri kullanan kişi ve kuruluşlar peşinen belirtilen bu kuralları kabul etmiş sayılır.

 

 • Üye, site üzerinden yapacağı alışverişlerde kullanacağı ödeme bilgilerinin (kredi kartı, GSM numarası bilgileri v.b.) doğru olduğunu, bunlardan kaynaklanan hukuki ve cezai sorumlulukların kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 • Üye, internet sitesinde yaptığı işlemleri internet sitesine teknik olarak hiçbir surette zarar vermeyecek şekilde yürütmekle yükümlüdür. Üye, internet sitesine sağlayacağı tüm bilgi, içerik, materyal ve sair içeriğin sisteme zarar verecek her türlü program, virüs, yazılım, lisansız ürün, truva atı vb. içermemesi için gerekli koruyucu yazılımları ve lisanslı ürünleri kullanmak da dâhil olmak üzere gerekli her türlü tedbiri aldığını kabul ve taahhüt eder. Üye ayrıca Üyelik Sayfası’na robot veya otomatik giriş yöntemleriyle girmeyeceğini kabul eder.

 

 1. Şirket’in Hak ve Yükümlülükleri

 

 • Üye ahlak dışı mesajlar gönderir veya yorum yazarsa, sahtekarlık girişiminde bulunursa, sisteme veya Şirket ismine zarar vermeye yönelik girişimde bulunduysa üyelik tarafımızdan iptal edilir. Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun olmayan bilgilerin siteye kaydedilmesi durumunda; üyenin, siteyi kullanımında veya alışverişte, sözleşmede yer alan tüm şartlara ve sitenin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki mevzuata aykırı hareket etmesi durumunda üyeliği iptal edilecektir.

 

 • Şirket, sitenin kullanımı süresince Şirket’in Gizlilik Politikasına uygun hareket edecektir. Bununla birlikte Şirket, kanuni olarak saklaması gereken üye bilgilerini saklamakla yükümlüdür.

 

 • Üyelerin çeşitli bilgileri (kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, sitenin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs. bilgileri) istatistiki değerlendirme, kampanyaların duyurusunu yapma ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir. Üyelere ait kişisel bilgiler, kanunla yetkili kılınan mercilerin talebi ve aşağıda sayılan haller hariç olmak üzere gerçek ve tüzel üçüncü kişilere açıklanmayacaktır.

 

 • Şirket ya da üyenin kendisi tarafından sonlandırılan üyelik hesabına ait her türlü kayıt, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nın öngördüğü koşullara tabi olarak Şirket tarafından tutulabilecektir; ancak Şirket söz konusu kayıtları üyelik sona erdiği andan itibaren silmekte serbesttir. Üye silinen kayıtlarla ilgili herhangi bir hak ve tazminat talebinde bulunamaz. Ancak üyenin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme hakkı saklıdır.

 

 • Şirket, işbu sözleşme ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da dahil geçerli yasal düzenlemelere bağlı kalmak kaydıyla, üyeliğe bağlı olan bütün bilgileri, sözleşme süresince veya sözleşmenin hitamından sonra dahi, bu bilgileri anonimleştirmek şartıyla kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkına sahiptir.

 

 • Şirket, üyenin Sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında yararlandırılacağını, üyenin paylaşıma açtığı bilgileri yasal zorunluluklar ve belirtilen durumlar hariç üçüncü kişilerle paylaşılmayacağını taahhüt eder. Üyenin, sitenin çalışmasına engel olacak herhangi bir elektronik sabotaj ve/veya saldırıya neden olduğunun tespit edilmesi veya resmi makamlardan, üyeye yönelik suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi halinde, Şirket, ilgili üyenin kişisel bilgilerini araştırma ve açıklama hakkına sahiptir.

 

 1. Sözleşme’nin Devri, Kapsamı, Süresi ve Yürürlük

 

 • Sözleşme, üyeliğin sona ermesi ile veya sözleşmede sayılan fesih hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi ile hiçbir uyarıya gerek kalmaksızın kendiliğinden hükümsüz olacaktır.

 

 • Üyeliği iptal etme veya silme işlemi için üye girişi yaptıktan sonra iletişim bilgileri sayfamızdan talebinizi iletmelisiniz.

 

 • Şirket taahhüt ettiği hizmetlerin sürekliliğini sağlamak için, işbu sözleşmede tek taraflı değişiklikler yapabilir. Şirket’in, sitenin nihai amacı ve sunduğu hizmetler temelde aynı kalmak kaydı ile; her zaman, herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tek taraflı olarak verdiği hizmeti sürekli veya geçici olarak durdurma, sitede yayımlanan fiyatlar da dahil olmak üzere hizmetin içeriğini değiştirme veya iptal etme hakkı vardır. Şirket gerek gördüğü takdirde, aynı link altında, güncellenmiş üyelik şartlarını tarih güncellemesi ile birlikte sitede yayınlayacak, e-posta yoluyla üyeye bildirilecektir. Güncellenmiş üyelik şartları, sitede yayınlandığı andan itibaren geçerlilik kazanacak olup, sitenin veya hizmetlerin kullanımı o andan itibaren yeni üyelik şartlarına bağlanmış olacaktır.

 

 1. Genel Hükümler

 

 • Üyenin Şirket’e bildirdiği e-posta adresi, işbu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal tebligat adresi olarak kabul edilir.

 

 • Taraflar, mevcut e-posta adreslerindeki değişiklikleri 3 (üç) gün içinde diğer tarafa bildirmedikleri takdirde, eski e-posta adreslerine yapılacak bildirimlerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler. Üye, işbu sözleşmede yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

 

 • Şirket’in internet sitesinde yer alan herhangi bir ürün veya hizmetin satıcısı konumunda olmaması ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca yalnızca "aracı hizmet sağlayıcı" ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca "yer sağlayıcı" olması sebebiyle; internet sitesinde yer alan ve kendisi tarafından yayınlanmamış içeriğe ilişkin bir sorumluluğu bulunmamakta ve söz konusu içeriğin hukuka uygun olup olmadığını kontrol etme gibi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. Şirket, böyle bir yükümlülüğü olmamasına rağmen ve takdiri tamamen kendisine ait olmak üzere, söz konusu içeriği dileği zaman kontrol etme ve gerekli görürse erişime kapatma ve silme hakkına sahiptir. İnternet sitesinde yayınladığı herhangi bir görsel, yazılı ve sair içerikle Şirket’in ya da üçüncü kişilerin haklarını ihlal eden kişiler, Şirket’e ve/veya söz konusu üçüncü kişilere karşı sorumludur.

 

 • Üye’nin erişmek ve internet sitesi üzerinden işlem gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyduğu kullanıcı adı ve şifre bilgisi, Üye tarafından oluşturulmakta olup, söz konusu bilgilerin güvenliği ve gizliliği tamamen Üye’nin sorumluluğundadır. Üye, kendisine ait kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğunun peşinen kendisine ait olduğunu, bu şekilde gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def’i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def’i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 1. Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması
  • Şirket, Üye’nin internet sitesinde sunulan hizmetlerden yararlanabilmek için internet sitesi üzerinden kendisine sağladığı kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da dahil her türlü mevzuata uygun bir şekilde işlenmesine, güvenliğinin sağlanmasına ve korunmasına önem vermektedir. Şirket, bu kapsamda Üye’nin sağladığı kişisel verileri internet sitesinde yer alan ’na uygun olarak toplamakta, kullanmakta, aktarmakta ve diğer şekillerde işleyebilmektedir. Üye, kişisel verilerinin kullanılması ile ilgili koşullar ve bu konudaki haklarıyla ilgili olarak daha fazla bilgi edinmek için internet sitesinde yer alan Aydınlatma Metnini her zaman inceleyebileceğini ve belirtilen şekilde haklarını kullanabileceğini anlamaktadır.

 

 • Üye tarafından internet sitesinde Üyelik oluşturmak veya internet sitesinden faydalanmak amacıyla paylaşılan kişisel veriler; Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerin ifası, internet sitesinin işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesi, Üye’ye çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi, ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi, sipariş teslimatlarının yapılması, müşteri hizmetleri ve şikayet takibi işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve Üye’ye özel reklam, satış, pazarlama, anket, benzer amaçlı her türlü elektronik iletişim, profilleme, istatistiksel çalışmalar yapılması amacıyla Şirket ya da iş ortakları tarafından uygun olarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir. Ayrıca, bu kişisel veriler Üye’ye özel avantajların sunulabilmesi, satış, pazarlama ve benzeri faaliyetlerin yapılabilmesine yönelik olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndaki ve ilgili diğer mevzuattan doğan yükümlülükleri yerine getirilmesi şartıyla Üye ile iletişime geçilmesi amacıyla Şirketin grup şirketleri ve iştirakleri ile paylaşılacaktır.

 

 • Şirket, yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamların talebi halinde, Üye’nin kendisinde bulunan bilgilerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca gerekli olduğu takdirde Üye’yi önceden bilgilendirmek suretiyle ve her durumda veri aktarım kurallarına tabi olarak söz konusu makamlarla paylaşabilecektir.

 

 

 1. Fikri Mülkiyet Hakları

Antre Gourmet markası ve logosu, www.antregourmet.com internet sitesinin tasarımı, yazılımı, alan adı ve bunlara ilişkin olarak Şirket tarafından oluşturulan her türlü marka, tasarım, logo, ticari takdim şekli, slogan ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı ile Şirket’in mülkiyetindedir. Üye, Şirket’in veya bağlı şirketlerinin mülkiyetine tabi fikri mülkiyet haklarını Şirket’in izni olmaksızın kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz. Üye, www.antregourmet.com İnternet Sitesi’nin bütünü ya da bir kısmını başka bir ortamda Şirket’in izni olmaksızın kullanamaz. Üye’nin, üçüncü kişilerin veya Şirket’in fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek şekilde davranması halinde, Üye, Şirket’in ve/veya söz konusu üçüncü kişinin tüm doğrudan ve dolaylı zararları ile masraflarını tazmin etmekle yükümlüdür.

 

 1. Mücbir Sebepler

Ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgal, savaş, seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri, salgın hastalık veya boykotlar dahil olmak üzere işçi-işveren anlaşmazlıkları, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç, salgın veya diğer bir doğal felaket veya Şirket’in kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek diğer olaylar ("Mücbir Sebep") Şirket’in işbu Üyelik Sözleşmesi’nden doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, Şirket ifası Mücbir Sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum işbu Üyelik Sözleşmesi’nin bir ihlali olarak kabul edilemez.

 

 1. Sözleşme’nin Feshi
  • Taraflar’dan herhangi biri, işbu Üyelik Sözleşmesi’ni tek taraflı olarak ve tazminat ödemeksizin her zaman feshedilebilir. Böyle bir fesih halinde Taraflar fesih tarihine kadar doğmuş olan hak ve borçları karşılıklı olarak tamamen ifa edeceklerdir.
  • Şirket, Üye’nin işbu Üyelik Sözleşmesi’nin herhangi bir maddesini ihlal ettiğini tespit etmesi veya buna ilişkin makul bir şüphe duyması halinde üyeliği askıya alma, sonlandırma, dava ve takip haklarına sahiptir.

 

 1. Muhtelif Hükümler
  • Delil Sözleşmesi: Üye, işbu Üyelik Sözleşmesi’nden doğabilecek ihtilaflarda Şirket’in resmi defter ve ticari kayıtları ile Şirket’in veri tabanında, sunucularında tutulan e-arşiv kayıtlarının, elektronik bilgilerin, elektronik yazışmaların ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.
  • Uygulanacak Hukuk ve Uyuşmazlıkların Çözümü: İşbu Üyelik Sözleşmesi münhasıran Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacaktır. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nden kaynaklanan veya işbu Üyelik Sözleşmesi ile bağlantılı olan her türlü ihtilaf, İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri’nin münhasır yargı yetkisinde olacaktır.
  • Tebligat Adresleri: antregourmet.com sitesi Üyelerinden peşinen posta adreslerini istememektedir. Ancak kullanıcının www.antregourmet.com’a bildirdiği elektronik posta adresi, bu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal adresin isteneceği elektronik posta olarak kabul edilir.
  • Bildirimler: Taraflar, mevcut elektronik postalarındaki değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski elektronik postalara yapılacak isteklerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler. Yine antregourmet.com’un Üye’nin kayıtlı elektronik posta adresini kullanarak yapacağı her türlü bildirimin elektronik postanın www.antregourmet.com tarafından yollanmasından 1 (bir) gün sonra kullanıcıya ulaştığı kabul edilecektir. Üye, bu katılım sözleşmesinde yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.